Risskov Bilferie har Danmarks billigste priser på weekendophold, miniferie og kør selv-ferie.

OK

Forsikring

Afbestillingsforsikring

Risskov Bilferie anbefaler, at I tegner vores afbestillingsforsikring, som dækker i tilfælde af akut opstået sygdom eller indbrud hos den rejsende eller nærmeste familie.

Afbestillingsforsikringen skal tegnes for alle de rejsende på bookingen, og skal bestilles sammen med rejsen eller inden betaling af rejsen. Ved køb af en afbestillingsforsikring skal alle deltagernes navne oplyses.

Dækning

En afbestillingsforsikring sikrer refundering af hele rejsens pris (fratrukket  ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie) i tilfælde af:
- Akut opstået sygdom eller død hos den forsikrede selv eller nærmeste familie.
- Brand eller indbrud i forsikredes bolig.

Opstår et af ovenstående tilfælde skal I straks kontakte os på telefonnummer 70 22 77 17 inden for vores åbningstider eller sende en e-mail til info@risskov-bilferie.dk.

Forsikringen dækker frem til afrejse fra hjemmet, og afbestilling skal foretages inden afrejse. I tilfælde af afbestilling skal dokumentation i form af lægeerklæring, politirapport e.l. sendes til Risskov Bilferie, før rejseomkostningerne kan refunderes.

I tilfælde af en rejsendes død eller akut opstået sygdom, kan nærmeste familie samt op til 4 andre forsikrede rejsedeltagere afbestille deres ophold.

Ved nærmeste familie, forstås familie som ægtefælle eller partner, børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder og svogre.

Ønsker I afbestillingsforsikring?

I kan bestille forsikringen samtidig med jeres hotelophold. Har I allerede bestilt et ophold, kan I ringe til os på telefonnummer 70 22 77 17 inden for vores åbningstider eller sender en e-mail til info@risskov-bilferie.dk inden I betaler for opholdet.

Rejseforsikring

Det anbefales, at I tegner en rejseforsikring inden afrejse, som dækker i tilfælde af akut opstået sygdom og hjemtransport i løbet af ferien. En rejseforsikring kan tegnes for en enkelt ferie eller et helt år og kan bestilles hos Europæiske på www.europaeiske.dk eller telefonnummer 33 25 25 00.

I er dækket af det blå sygesikringskort, hvis I rejser indenfor Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. I finder betingelser for brugen af det blå sygesikringskort på www.borger.dk.