Risskov Bilferies rejsebestemmelser

Rejsemål
Betaling

Betaling

Gavekort

Rejsebestemmelser

Bestilling

Bestilling kan ske telefonisk eller ved onlinebestilling. Ved telefonbestilling er ekspeditionsgebyret kr. 100 og ved onlinebestilling kr. 85. Ønskes rejsepapirerne tilsendt med posten opkræves derudover en porto på kr. 30. Ved bestilling godkendes vores Rejsebestemmelser. Eventuel bestillingskode skal indtastes online eller oplyses ved telefonisk bestilling.

Særønsker

Særønsker til bestillinger (fx. allergi, vegetarmenu, gangbesvær etc.) imødekommes i det omfang hotellerne giver mulighed herfor.

Risskov Bilferie kan dog ikke garantere, at særønsker kan efterleves og kan ej heller gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af disse. Såfremt særønsker er faktureret garanterer Risskov Bilferie for disse.

Faktura

Når opholdet er endeligt bekræftet, fremsendes faktura sammen med de øvrige rejsepapirer. På denne faktura fremgår de ydelser, der er inkluderet i det bestilte ophold - deltagerantal, antal værelser, værelsestype og forplejning. Disse oplysninger er meddelt hotellet inden ankomst. Øvrige ydelser skal afregnes direkte med hotellet fx. miljøafgift, og kurskat. Flere hoteller beder om depositum eller kreditkortoplysninger ved ankomst til brug for afregning af tilkøb under opholdet. Kontrollér venligst alle oplysninger inden betaling og bemærk betalingsdatoen. Ved betaling accpeterer I alle forhold gældende for den bekræftede booking.

Hotel Voucher

Sammen med fakturaen fremsendes en Hotel Voucher som skal medbringes til hotellet og afleveres i receptionen ved ankomst. Medbringes Voucher ikke kan hotellet afvise ankomsten. På Voucher oplyses hotellets adresse, telefonnummer og opholdets indhold.

Forpligtelser

Inden betaling anbefales det, at beskrivelsen af hotellet på hjemmesiden gennemlæses. Børnerabatter træder først i kraft ved 2 fuldt betalende voksne i et dobbeltværelse. Barnets alder ved ankomst på hotellet skal indtastes.

Kontrollér venligst alle oplysninger er korrekte inden betaling af booking. Ved betaling accpeterer I alle forhold gældende for den bekræftede booking.

Husk afbestillingsforsikring

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring som berettiger til, at rejsens pris kan refunderes (eksklusiv eksp. - og forsikringsgebyr). Forsikringen dækker bl.a. afbestilling i tilfælde af akut sygdom, dødsfald (incl. i nærmeste familie) eller ulykkestilfælde såsom indbrud og brand hos rejsedeltageren selv. Forsikringen dækker frem til afrejse fra hjemmet. Afbestilling skal straks foretages til Risskov Bilferie og behørig dokumentation (fx. lægeerklæring, politirapport el. lignende) skal i alle tilfælde fremsendes med angivelse af bookingnummer og kontonummer, hvortil tilbagebetalingen kan ske. Beløbet udbetales med fradrag af ekspeditionsgebyr samt forsikringspræmien. Udgift til fremskaffelse af dokumentation er for egen regning. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen eller senest inden opholdet betales. Prisen for afbestillingsforsikring er 6% af opholdets pris. I tilfælde af en rejsendes død eller akut opstået sygdom, kan nærmeste familie samt op til 4 andre forsikrede rejsedeltagere afbestille deres ophold. Ved nærmeste familie forstås din ægtefælle eller samlever, dine børn, papbørn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, plejeforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Betaling

Bestillingen er bindende, når faktura fra Risskov Bilferie er modtaget.

Kontrollér venligst alle oplysninger inden betaling og bemærk betalingsdatoen. Ved betaling accpeterer I alle forhold gældende for den bekræftede booking. Betalingsfrist vil fremgå af fakturaen og er fem hverdage efter godkendelse af opholdet . Ved ophold med mere end fem hverdage til afrejse, kan det medsendte girokort anvendes. Bankoverførsel kan ske via netbank til følgende konto: Reg. nr.: 7118 Kontonr.: 0001444101 i Sydbank med angivelse af bookingnummer i kommentarfelt til modtager. Denne betalingsform accepteres frem til kl. 12 tre hele bankdage før betalingsfristen. Ved mindre end tre dage til afrejse skal indbetalingen ske online på vores hjemmeside. Her kan der betales med Visa eller Mastercard. . Kreditkortbetalingen kan også foretages ved at ringe til os på tlf. 70 22 77 17. Kvittering fremsendes ved alle betalingsformer, når indbetaling er modtaget. Ved køb af ophold der overstiger kr. 8.000 tilbydes en betalingsordning med depositum på 20 % og restbetaling 45 dage før afrejse. Ønskes betaling af depositum bedes dette oplyses ved bestilling.

Ankomst og afrejse

Tidspunkt for check ind og check ud samt kørselsvejledning findes under det bestilte hotel på hjemmesiden. Ankomst til destinationen senere end kl. 18.00, aftales dagen før ankomst direkte med hotellet. Telefonnummer findes på fremsendte hotel voucher.

Afbestilling og ændringer

Der er ikke fortrydelsesret på køb af rejser, og bestillingen er bindende, når fakturaen fra Risskov Bilferie er modtaget.

Ved afbestilling af en eller flere deltagere eller hele ophold refunderes i henhold til følgende bestemmelser:
- Ved mere end 30 dage før ankomst refunderes 80 % af rejsens pris excl. gebyrer
- Fra 8 til 29 dage før ankomst refunderes 50 % af rejsens pris excl. gebyrer
- Fra 0 til 7 dage før ankomst refunderes 0% af rejsens pris excl. gebyrer

Ved afbestilling fra 0 til 7 dage skal dette ske skriftligt til Risskov Bilferie. Ændring af en booking kan ske indtil 8 dage før afrejse mod et ændringsgebyr på kr. 200 pr. ændring. Senere ændring er ikke mulig, så vær derfor opmærksom på at rejseperiode og deltagerantal er korrekte ved bestilling. Ønskes færre værelser eller antal deltagere behandles denne del af bookingen som en annullering. 

Bestillingskode kan ikke ændres/tilføjes efter betaling af faktura.

Ved udeblivelse fra første nat, betragtes dette som en annullering, og Risskov Bilferie forbeholder sig retten til at annullere jeres ophold.

Arrangørens ansvar

Risskov Bilferie er ansvarlig for at gennemføre opholdet i henhold til de fremsendte rejsepapirer. Risskov Bilferie er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger p.g.a. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som Risskov Bilferie ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. Risskov Bilferie påtager sig fx. intet ansvar for ændringer eller forsinkelser som følge af aftalebrud, tekniske problemer med bilen, vejrforhold mv. som vi er uden indflydelse på. Ændringer i forbindelse med disse forhold vil være sidestillet med normale ændringsforbehold. Risskov Bilferie og hotellet påtager sig intet ansvar for gæsten under opholdet, ligesom der ikke er nogen forsikringsdækning for gæsten eller dennes ejendele. I er forpligtet til at følge hotellets regler. Brydes hotellets regelsæt, er Risskov Bilferie ikke ansvarlig for evt. omkostninger der kan bliver pålagt jer. Stjerneklassifikationen af vores hoteller er baseret på hotellets egen samt vores vurdering af hotellets standard. Stjerneklassifikationen kan sammenlignes med det internationale klassificeringssystem med stjerner, men ikke sidestilles hermed. Risskov Bilferie garanterer ikke tilgængelighed ifbm. internetadgang på hotellerne, som oftes kun er i og omkring lobbyområdet.

Prisændring

Risskov Bilferie forbeholder sig retten til at ændre priserne på vores hjemmeside fra dag til dag. Der ydes ikke prisgaranti på priser i annoncer og på hjemmesiden.

Rejseforsikring

Risskov Bilferie anbefaler, at man undersøger om familie/husstands-forsikring dækker sygdom, hjemtransport og bagage, når man rejser udenfor Danmark. Vi anbefaler, at man tegner en rejseforsikring. Vi påtager os intet ansvar for manglende forsikringsdækning. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, hvor der kan tegnes forskellige typer specialforsikringer.

Husk EU-sygesikringskort og pas

Fra 1. august 2014 kan det gule sundhedskort ikke anvendes som rejseforsikring. Ved ophold i EU-lande, Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein skal det blå sygesikringskort benyttes. Går opholdet til andre lande dækker hverken det gule eller det blå kort. Læs mere om kortene på: www.borger.dk. Medbring altid jeres pas, når I rejser udenfor Danmark.

Vedr. bilen

Bilens originale registreringsattest eller blot del 1 (model udstedt efter 5.12.2005), advarselstrekant samt gul sikkerhedsvest skal medbringes. I mange europæiske lande er der desuden lovkrav om visse effekter i bilen. Det anbefales, at der undersøges, hvilke regler der gælder for de lande hvortil opholdet går. Vi anbefaler derudover, at det grønne og det røde forsikringskort medbringes. I visse lande, betales vejskat i form af et mærkat/vignette, der klistres fast på bilens forrude eller ved kontant betaling undervejs. Dette købes ved landegrænsen. Større byer i Tyskland og Italien har miljøzoner, kørsel i disse områder kræver et obligatorisk miljømærke. Vi henviser til Applus Bilsyn for yderlige oplysninger omkring lovkrav og miljømærker.

Uudnyttede ydelser

Refunderes ikke.

Reklamation

Skulle der være uoverensstemmelser i forbindelse med opholdet, skal I altid straks kontakte hotellet, så de har mulighed for at afhjælpe eventuelle fejl eller manglen på stedet. Hvis det fortsat ikke er tilfredsstillende kontaktes Risskov Bilferie, vi bestræber os på at hjælpe mens I stadig er på opholdet. Venter I med at kontakte os til efter hjemkomsten, har vi desværre ikke mulighed for at udbedre skaden og I har som udgangspunkt ikke krav på erstatning. Øvrige reklamationer skal være Risskov Bilferie (info@risskov-bilferie.dk) i hænde senest 2 uger efter hjemkomst med en beskrivelse af forløbet og gerne med vedhæftning af visuel dokumentation i form af billeder. Vi vil herefter videresende klagen til hotellet med anmodning om en skriftlig redegørelse. Efterfølgende træffer vi en afgørelse i sagen og giver jer besked.

Risskov Bilferie's nyhedsbrev

I forbindelse med vores kundepleje kan der abonneres (gratis) på Risskov-Bilferies nyhedsbrev, en mulighed for, at få information om nyeste tiltag og tilbud. Tilmelding sker på vores hjemmeside under "Kundeservice og Betalinger". Det er til enhver tid muligt at afmelde nyhedsbrevet.

Gavekort

Gavekortet gælder til køb af rejser på www.risskov-bilferie.dk og kan ikke ombyttes til kontanter. Gavekortet er gyldigt i 36 måneder fra udstedelsesdato.
Fortryder du købet af et gavekort, kan det refunderes af Risskov Bilferie inden for 14 dage, såfremt gavekortet er ubenyttet.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor du modtager gavekortet pr. post eller e-mail.
Ønsker du at annullere gavekortet, så venligst kontakt vores Kundeservice på +45 70 22 77 17

Lovvalg og værneting

Ethvert søgsmål mod Risskov Autoferien AG afgøres efter schweizisk ret, og anlægges ved schweizisk domstol eller voldgift. Værneting er Retten i Cham, Kanton Zug, Schweiz.

Risskov Autoferien AG

Hinterbergstrasse 17
6330 Cham
Schweiz

Tlf. 70 22 77 17
Handelsregister CH-170.3.035.097-7

Hjemmeside: www.risskov-bilferie.dk

07.01.2020, version 1.1.6