Rejsebestemmelser

Generelle vilkår og betingelser 

Privatlivspolitik

Risskov Bilferie indsamler data i form af cookies og personoplysninger i henhold til gældende love og regler. Oplysninger indsamles til forskellige formål, heriblandt med henblik på vores bestilling og levering af købte ophold og øvrige produkter, kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. En detaljeret udredning af Risskov Bilferies Privatlivspolitik findes på https://www.risskov-bilferie.dk/persondata/. Ved bestilling af ophold og øvrige ydelser accepteres Risskov Bilferies Privatlivspolitik.
 

Bestilling

kan ske telefonisk eller ved onlinebestilling. Ekspeditionsgebyret er ved telefonbestilling kr. 100 og ved onlinebestilling kr. 85. Ønskes rejsepapirerne tilsendt med posten opkræves derudover et forsendelsesgebyr på kr. 30. Ved bestilling godkendes vores Generelle vilkår og betingelser, privatlivspolitik samt at hotelbeskrivelsen på vores hjemmeside er læst. Eventuel bestillingskode skal angives ved bestilling.

Særønsker

Særønsker til bestillinger (fx. allergi, vegetarmenu, gangbesvær, udsigt osv.) imødekommes i det omfang hotellerne giver mulighed herfor.

Risskov Bilferie kan dog ikke garantere, at særønsker kan efterleves og kan ej heller gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af disse. Risskov Bilferie anbefaler, at I selv kontakter hotellet direkte med særønsker efter endelig bekræftelse af bestilling eller ved ankomst.

Risskov Bilferie er uden ansvar for særaftaler indgået direkte med hoteller og andre samarbejdspartnere.

 

Faktura og kundeforpligtigelser

Faktura fremsendes sammen med øvrige rejsepapirer, når opholdet er endeligt bekræftet. På fakturaen fremgår alle ydelser, der er inkluderet i det bestilte ophold, herunder deltagerantal, antal værelser, værelsestype, forplejning og varighed. Disse oplysninger er bekræftet af hotellet inden ankomst. Øvrige ydelser skal afregnes direkte med hotellet fx. miljøafgift, turistskat og parkeringsafgift. Disse øvrige omkostninger er altid angivet under hotelbeskrivelsen på risskov-bilferie.dk. Flere hoteller beder om depositum eller kreditkortoplysninger ved ankomst til brug for afregning af tilkøb under opholdet. Særlige tilkøbte aftaler og pris herfor angives på fakturaen fra Risskov Bilferie, men afregnes direkte på hotellet.

Kundes forpligtigelser: Kontrollér venligst alle oplysninger er korrekte inden betaling af booking og bemærk betalingsdatoen. Ved betaling accepterer I alle forhold gældende for den bekræftede booking, samt generelle vilkår og betingelser, vores privatlivspolitik, hotelbeskrivelsen og bemærkninger på vores hjemmeside.

 

Hotel Voucher

Hotel Voucher fremsendes som en del af rejsepapirerne, når opholdet er endeligt bekræftet. Denne Voucher skal udskrives og afleveres i receptionen ved ankomst. Medbringes Voucher ikke, kan hotellet afvise ankomsten. På Voucher oplyses hotellets adresse, telefonnummer og opholdets indhold.

Børnerabatter

Børnerabatter træder først i kraft ved 2 fuldt betalende voksne i et dobbeltværelse. Barnets alder ved ankomst på hotellet skal indtastes. Såfremt barnets alder er angivet forkert, har hotellet ret til af opkræve en eventuel prisdifference.

Husk rejseannulleringsbeskyttelse

Vi anbefaler, at der tilkøbes en rejseannulleringsbeskyttelse, som berettiger til, at rejsens pris kan refunderes (eksklusiv ekspeditionsgebyr og rejseannulleringsbeskyttelsens pris). Rejseannulleringsbeskyttelsen dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået sygdom, dødsfald (inkl. i nærmeste familie) eller ulykkestilfælde såsom indbrud og brand hos rejsedeltageren selv. Rejseannulleringsbeskyttelsen dækker frem til afrejse fra hjemmet. Afbestilling skal straks foretages til Risskov Bilferie og behørig dokumentation (fx. lægeerklæring, politirapport el. lignende) skal i alle tilfælde fremsendes med angivelse af bookingnummer og kontonummer, hvortil tilbagebetalingen kan ske. Eventuel udgift til fremskaffelse af dokumentation er for egen regning. Beløbet udbetales med fradrag af ekspeditionsgebyr samt rejseannulleringsbeskyttelsens pris. Rejseannulleringsbeskyttelsen skal tilkøbes samtidig med bestilling af rejsen eller senest inden opholdet betales. Prisen for en rejseannulleringsbeskyttelse er 6% af opholdets pris. I tilfælde af en rejsendes død eller akut opstået sygdom, kan nærmeste familie samt op til 4 andre rejsedeltagere med rejseannulleringsbeskyttelse afbestille deres ophold. Ved nærmeste familie forstås ægtefælle eller samlever, børn, bonusbørn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, bonusforældre, plejeforældre, svigerforældre, søskende, bonussøskende, plejesøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Rejseannulleringsbeskyttelsen dækker ikke ved tidlig hjemrejse under ferien pga. opstået sygdom.


Betaling

Bestillingen er bindende, når faktura fra Risskov Bilferie er modtaget.

Kontrollér venligst alle oplysninger inden betaling og bemærk betalingsdatoen. Ved betaling accepterer I alle forhold gældende for den bekræftede booking. Betalingsfrist vil fremgå af fakturaen og er fem hverdage efter godkendelse af opholdet . Ved ophold med mere end fem hverdage til afrejse, kan det medsendte indbetalingskort anvendes. Bankoverførsel kan ske via netbank til følgende konto: Reg. nr.: 7118 Kontonr.: 0001444101 i Sydbank med angivelse af bookingnummer i kommentarfelt til modtager. Betaling af indbetalingskort eller via direkte bankoverførsel accepteres frem til kl. 12 tre hele bankdage før betalingsfristen. Ved mindre end tre dage til afrejse skal indbetalingen ske online på vores hjemmeside. Her kan der betales med Visa eller Mastercard. Kvittering fremsendes ved alle betalingsformer, når indbetalingen er modtaget. Ved køb af ophold der overstiger kr. 8.000 tilbydes en betalingsordning med depositum på 20 % 5 hverdage efter modtagelse af faktura og restbeløb senest 45 dage før ankomst. Ønskes depositumsordning bedes dette oplyses ved bestilling.

Ankomst og afrejse

Tidspunkt for check ind og check ud samt kørselsvejledning findes under det bestilte hotel på hjemmesiden. Ankomst til destinationen senere end kl. 18.00, aftales dagen før ankomst direkte med hotellet. Telefonnummer findes på fremsendte hotel Voucher.

Afbestilling og ændringer

Ændring/annullering af dato, hotel, antal af deltagere, værelsekategori, navn mv eller annullering af hele bookingen, kan ske indtil 8 dage før ankomst mod et gebyr og forudsat, at Risskov Bilferie og hotellet bekræfter, at en sådan ændring er mulig.  

Gebyret beregnes således:

+ 30 dage til ankomst: 10 % af forskelsbeløbet, dog min kr. 150,-

14 – 29: 30 % af forskelsbeløbet, dog min kr. 150,-

8 – 13: 40 % af forskelsbeløbet, dog min kr. 150,- 

0 - 7: 100 % af forskelsbeløbet

Forskelsbeløb = samlet gammel opholdspris minus samlet ny opholdspris.  
Hvis hele opholdet annulleres, beregnes ny opholdspris til 0,- 
Refunding af depositum vil blive beregnet ud fra samlet opholdspris
Ekspeditionsgebyr og rejseafbestillingsbeskyttelsesgebyr overføres ved en ændring til ny booking. 
Ved annullering af hele bookingen mistes desuden ekspeditionsgebyr og rejseannulleringsbeskyttelsesgebyr. 
Opholdsprisen defineres som fakturabeløbet fratrukket ekspeditionsgebyr og rejseannulleringsbeskyttelsesgebyr. 
Derudover mistes ekspeditionsgebyr og evt. Rejseannulleringsbeskyttelsesgebyr. 
For enkelte hoteller kan ovenstående betingelser afvige og de præcise vilkår, vil i disse tilfælde fremgå under bookingprocessen samt i dine rejsepapirer. Ved udeblivelse fra første nat, betragtes dette som en annullering og Risskov Bilferie forbeholder sig retten til at annullere hele bookingen. Vær opmærksom på, at rejseannulleringsbeskyttelse (som kun kan benyttes 1 gang pr. booking) samt bestillingskode ikke kan tilføjes efter betaling.  

Arrangørens ansvar

Risskov Bilferie er ansvarlig for levering af de fakturerede ydelser, som fremgår af faktura/voucher. Risskov Bilferie er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som Risskov Bilferie ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. Risskov Bilferie påtager sig f.eks. intet ansvar for aflysninger, ændringer eller forsinkelser som følge af aftalebrud, hotelfejl, tekniske problemer, problemer med bilen eller anden transport, vejrforhold, epidemier, force majeure mv., som vi ikke har indflydelse på. Ændringer i forbindelse med disse forhold vil være sidestillet med normale ændringsforbehold. Risskov Bilferie og hotellet påtager sig intet ansvar for gæsten under opholdet, ligesom der ikke er nogen forsikringsdækning for gæsten eller dennes ejendele. I er forpligtet til at følge hotellets regler. Brydes hotellets regelsæt, er Risskov Bilferie ikke ansvarlig for evt. omkostninger, I kan blive pålagt som følge deraf. Stjerneklassifikationen af vores hoteller er baseret på hotellets egen samt vores vurdering af hotellets standard. Stjerneklassifikationen kan sammenlignes med det internationale klassificeringssystem med stjerner, men ikke sidestilles hermed. Risskov Bilferie garanterer ikke tilgængelighed ifbm. internetadgang på hotellerne, som oftest kun er i og omkring lobbyområdet.

Prisændring

Risskov Bilferie forbeholder sig retten til at ændre priserne på vores hjemmeside fra dag til dag, eksempelvis som resultat af uforudsete ændringer af valutakurser, moms, skatter og miljøafgifter. Der ydes ikke prisgaranti på priser i annoncer og på hjemmesiden.

Forbehold

Risskov Bilferie tager forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl på vores hjemmeside, i annoncer og nyhedsbreve samt individuelt tilsendte tilbud.

Rejseforsikring

Risskov Bilferie anbefaler, at man undersøger om familie/husstands-forsikring dækker sygdom, hjemtransport og bagage, når man rejser udenfor Danmark. Vi anbefaler, at man tegner en rejseforsikring. Vi påtager os intet ansvar for manglende forsikringsdækning. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, hvor der kan tegnes forskellige typer specialforsikringer.

Husk EU-sygesikringskort og pas

Fra 1. august 2014 kan det gule sundhedskort ikke anvendes som rejseforsikring. Ved ophold i EU-lande, Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein skal det blå sygesikringskort benyttes. Går opholdet til andre lande dækker hverken det gule eller det blå kort. Læs mere om kortene på: www.borger.dk. Medbring altid jeres pas, når I rejser udenfor Danmark.

Uudnyttede ydelser

Refunderes ikke.

Reklamation

Skulle der være uoverensstemmelser i forbindelse med opholdet, skal I altid straks kontakte hotellet, så de har mulighed for at afhjælpe eventuelle fejl og mangler på stedet. Hvis det fortsat ikke er tilfredsstillende, kontaktes Risskov Bilferie. Vi bestræber os på at hjælpe, mens I stadig er på opholdet. Venter I med at kontakte os til efter hjemkomsten, har vi desværre ikke mulighed for at udbedre skaden og I har som udgangspunkt ikke krav på erstatning. Øvrige reklamationer skal være Risskov Bilferie (info@risskov-bilferie.dk) i hænde senest 2 uger efter hjemkomst med en beskrivelse af forløbet og så vidt muligt med vedhæftning af visuel dokumentation i form af billeder. Vi vil herefter videresende klagen til hotellet med anmodning om en skriftlig redegørelse. Efterfølgende træffer vi en afgørelse i sagen og giver jer besked.

Risskov Bilferies nyhedsbrev

I forbindelse med vores kundepleje kan der abonneres (gratis) på Risskov-Bilferies nyhedsbrev, en mulighed for, at få information om nyeste tiltag og tilbud. Tilmelding sker på vores hjemmeside under "Kundeservice og Betalinger". Det er til enhver tid muligt at afmelde nyhedsbrevet.

Gavekort

Gavekort gælder kun til køb af rejser på www.risskov-bilferie.dk og kan ikke ombyttes til kontanter. Gavekort kan ikke benyttes til afregning af tilkøb hos hotellerne. Alle gavekort er gyldige i 36 måneder fra udstedelsesdato. Fortrydes købet af et gavekort, kan det refunderes af Risskov Bilferie inden for 14 dage, såfremt gavekortet er ubenyttet. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor gavekortet er modtaget pr. post eller e-mail. Ønsker du at annullere et gavekort, så kontakt venligst vores Kundeservice på +45 70 22 77 17. Refusion af gavekort sker til samme visa eller Mastercard, som er benyttet ved købet. Bonusgavekort skal benyttes individuelt og kan ikke kombineres med andre gavekort. Alle andre gavekort kan godt kombineres så flere gavekort kan benyttes til samme bestilling.

Lovvalg og værneting

Ethvert søgsmål mod Risskov Autoferien AG afgøres efter schweizisk ret, og anlægges ved schweizisk domstol eller voldgift. Værneting er Retten i Cham, Kanton Zug, Schweiz.

Risskov Autoferien AG

Hinterbergstrasse 17
6330 Cham
Schweiz

Tlf. 70 22 77 17
Handelsregister CH-170.3.035.097-7

Hjemmeside: www.risskov-bilferie.dk

20.05.2023, version 1.1.8

Bemærk:
· Minimum slutrengøring inkluderet
· Ekspeditionsgebyr ved telefonbestillinger Kr.100
· Ekspeditionsgebyr for onlinebestillinger Kr. 85, -
· Pakkeprisen er per person i dobbeltværelse

Hvorfor booke med Risskov Autoferien AG?
· Spar mere! Billigere end hotellets egne priser

"For vores yderst solide økonomi og kreditværdighed, har vi igen modtaget den prestigefyldte AAA-rating af Bisnode, Dun & Bradstreet."
Modtager du vores tilbudsmail?

Bliv løbende opdateret med vores gode tilbud, rabatter og kampagner - leveret direkte i din indbakke

Kontakt os
Tel: 70 22 77 17

Vores åbningstider er:
Mandag - fredag 9-17
Lørdag - søndag 10-15

© Copyright.   Materialet må ikke gengives uden skriftlig tilladelse.